અનાવૃતબીજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનાવૃતબીજ

વિશેષણ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    અનાવૃત-ખુલ્લાં બીજવાળું; 'જિમ્નોસ્પર્મ'.