અનોખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનોખું

વિશેષણ

  • 1

    નોખું નહિ તેવું; ભેગું; સહિયારું; મઝિયારું.

  • 2

    નોખું-નિરાળું જ; અનેરું; અસાધારણ; અપૂર્વ.