અપવાદ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અપવાદ કરવો

  • 1

    સામાન્ય નિયમ બહાર રાખવું કે સમજવું.

  • 2

    આળ મૂકવું.