અપવાદ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અપવાદ બેસવો

  • 1

    આળ ચોંટવું; માથે આળ લાગવું.