અપીલકોર્ટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અપીલકોર્ટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અપીલ સાંભળનારી ઉપરની અદાલત.