અપીલ ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અપીલ ચાલવી

  • 1

    અપીલનું કામ અદાલતમાં ચાલુ થવું.