અપીલ લઈ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અપીલ લઈ જવી

  • 1

    અપીલકોર્ટમાં કેસ લઈ જવો; અપીલ કરવી.