અફીણ ઘોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અફીણ ઘોળવું

  • 1

    (ખાવા માટે) અફીણ ઓગાળવું.