અબજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અબજ

વિશેષણ & પુંલિંગ

 • 1

  અબ્જ-સો કરોડ સંખ્યા.

મૂળ

सं.अब्ज

અંબુજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંબુજ

વિશેષણ

 • 1

  પાણીમાં ઊપજેલું.

અંબુજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંબુજ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કમળ.

અંબુજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંબુજ

પુંલિંગ

 • 1

  ચંદ્ર.

અબૂજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અબૂજ

વિશેષણ

 • 1

  બૂજ વગરનું; કદર વિનાનું; અગુણજ્ઞ.

મૂળ

અ+બૂજવું

અબ્જ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અબ્જ

વિશેષણ

 • 1

  સો કરોડ.

મૂળ

सं.

અબ્જ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અબ્જ

પુંલિંગ

 • 1

  તેની સંખ્યા.

અબ્જ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અબ્જ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જલજ; કમળ.