અબેતબે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અબેતબે કરવું

  • 1

    તુચ્છકારથી બોલવું.