અંબાડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંબાડિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    છાણાંનો ઢગલો.

  • 2

    ઉબાડિયું; (એક છેડેથી બળતું ને હાથમાં લીધેલું ) બળતું પાતળું લાકડું કે સાંઠી સળેકડું; ખોરિયું.

  • 3

    ઊંધિયું.