અબોખે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અબોખે પડવું

  • 1

    (કોઈ ચીજનો) અભાવ થવો; રુચિ પરથી તે ઊતરી જવી.