ગુજરાતી માં અબોધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અબોધ1અબોધ2

અબોધ1

વિશેષણ

 • 1

  અબુધ.

 • 2

  બોધનો અભાવ; અજ્ઞાન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં અબોધની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અબોધ1અબોધ2

અબોધ2

વિશેષણ

 • 1

  અબુધ; અણસમજુ.

 • 2

  મૂર્ખ.

 • 3

  દુનિયાના જ્ઞાન વિનાનું; હલેતું.

મૂળ

सं.