અભડાવા જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભડાવા જવું

  • 1

    મરણ નિમિત્તે(સ્ત્રીઓએ) રડવા કૂટવા જવું; સ્નાનસૂતકમાં જવું-સ્મશાને જવું.