ગુજરાતી

માં અભયકરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અભયકર1અભયંકર2

અભયકર1

વિશેષણ

  • 1

    ભયરહિત કરનાર.

ગુજરાતી

માં અભયકરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અભયકર1અભયંકર2

અભયંકર2

વિશેષણ

  • 1

    ભયંકર નહિ તેવું.