અભ્યાસક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભ્યાસક

વિશેષણ

 • 1

  અભ્યાસી; મહાવરાવાળું.

 • 2

  ઉદ્યમી.

 • 3

  અભ્યાસ કરતું.

અભ્યાસક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભ્યાસક

પુંલિંગ

 • 1

  અભ્યાસી; મહાવરાવાળું.

 • 2

  ઉદ્યમી.

 • 3

  અભ્યાસ કરતું.

 • 4

  વિદ્યાર્થી.

 • 5

  પંડિત.