અભ્યાસપૂર્ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભ્યાસપૂર્ણ

વિશેષણ

  • 1

    અભ્યાસથી ભરપૂર; ખૂબ અભ્યાસથી તૈયાર થયેલું.