અભ્યાસસમિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભ્યાસસમિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અભ્યાસક્ર્મ ઇ૰ વિચારવા માટેની સમિતિ; 'બોર્ડ ઑફ સ્ટડી'.