અભિપ્રાય મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભિપ્રાય મળવો

  • 1

    શો મત છે તે જાણવા મળવું.