અભિમન્યુનો ચકરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભિમન્યુનો ચકરાવો

  • 1

    ચક્રવ્યૂહ, સાત કોઠાનું યુદ્ધ કે તેના જેવી કઠણ કે જેમાં ન ફાવી શકાય એવી બાબત.