અભોગત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભોગત

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો અભુક્ત; ભોગવ્યા વિનાનું; અનુભવ્યા વિનાનું.