અમુક પાણીએ મગ ચડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમુક પાણીએ મગ ચડવા

  • 1

    કામ પાર પડવું.