ગુજરાતી

માં અમૂઝણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અમૂઝણ1અમૂંઝણ2

અમૂઝણ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અમુઝાવું તે; અકળામણ.

ગુજરાતી

માં અમૂઝણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અમૂઝણ1અમૂંઝણ2

અમૂંઝણ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અમુઝાવું તે; અકળામણ.