અમનસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમનસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શાંતિ સ્થાપવાના હેતુવાળી સભા.