અમરપટો લખાવીને આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમરપટો લખાવીને આવવું

  • 1

    અમર જન્મવું કે હોવું.