અમલમાં આણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમલમાં આણવું

  • 1

    નો અમલ ચાલુ કરવો.