અમલમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમલમાં આવવું

  • 1

    અમલ કરાવો; (આજ્ઞા) આચરવી કે તે મુજબ કાર્ય કરવું.