અમલમાં મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમલમાં મૂકવું

  • 1

    નો અમલ ચાલુ કરવો.