અમલ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમલ કરવું

  • 1

    (કહ્યા કે હુકમ પ્રમાણે) આચરવું; કાર્ય કરવું.