અમલ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમલ થવો

  • 1

    અમલ કરાવો; (આજ્ઞા) આચરાવી કે તે મુજબ કાર્ય થવું.