અમીરાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમીરાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અમીરપણું.

  • 2

    અમીરનો હોદ્દો.

  • 3

    અમીરપણા માટેનું સાલિયાણું.