અયુક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અયુક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જોડાયેલા ન હોવું તે.

  • 2

    અયોગ્યતા.

  • 3

    યુક્તિપુરઃસર ન હોવું તે; અસંબદ્ધતા.