અયુતસિદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અયુતસિદ્ધ

વિશેષણ

ન્યાયશાસ્ત્ર​
  • 1

    ન્યાયશાસ્ત્ર​
    જેનું પૃથક્ અસ્તિત્વ ન હોઈ શકે એવું.