અયનકાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અયનકાળ

પુંલિંગ

ખગેાળશાસ્ત્ર
  • 1

    ખગેાળશાસ્ત્ર
    વિષુવવૃત્તની દક્ષિણમાં અને ઉત્તરમાં દેખાતી સૂર્યની ગતિને લાગતો વખત; છ માસ.