ગુજરાતી

માં અરજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અર્જ1અરજ2અરજ3

અર્જ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અરજ; વિનંતિ.

 • 2

  ફરિયાદ.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં અરજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અર્જ1અરજ2અરજ3

અરજ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અર્જ; કોઈ પણ કામ સારુ નમ્રતાથી હકીકત કહી કરેલી વિનંતી.

 • 2

  ફરિયાદ.

મૂળ

अ. अर्ज

ગુજરાતી

માં અરજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અર્જ1અરજ2અરજ3

અરજ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગર્ભવતીના અભાવા; દોહદ.

મૂળ

सं. अरुचि પરથી ?