અરજ કાઢી નાંખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અરજ કાઢી નાંખવી

  • 1

    અરજ રદ નામંજૂર કરવી.