અર્થાત્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અર્થાત્

અવ્યય

  • 1

    એટલે કે.