અર્થ બેસાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અર્થ બેસાડવો

  • 1

    અર્થ કરી બતાવવો-સમજાવવું.