ગુજરાતી

માં અરધની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરધ1અરધું2અર્ધ3અર્ધું4

અરધ1

વિશેષણ

 • 1

  અડધ; અડધું.

મૂળ

सं. अर्ध; प्रा. अद्घ, अड्ढ

ગુજરાતી

માં અરધની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરધ1અરધું2અર્ધ3અર્ધું4

અરધું2

વિશેષણ

 • 1

  અડધું; અર્ધ.

ગુજરાતી

માં અરધની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરધ1અરધું2અર્ધ3અર્ધું4

અર્ધ3

વિશેષણ

 • 1

  અડધું.

ગુજરાતી

માં અરધની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરધ1અરધું2અર્ધ3અર્ધું4

અર્ધું4

વિશેષણ

 • 1

  અડધું; અર્ધ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એકના બે સરખા ભાગોમાંનો એક.

મૂળ

सं.