અરધઊરધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અરધઊરધ

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ઊંચે નીચે; બધે.