અર્ધચંદ્ર આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અર્ધચંદ્ર આપવો

  • 1

    ગરદન પકડી કાઢી મૂકવું.