અરધપંચાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અરધપંચાળ

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી લગભગ અરધ ભાગનું.

અર્ધપંચાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અર્ધપંચાળ

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી લગભગ અડધા ભાગનું.