ગુજરાતી

માં અરુપરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરુપરુ1અરુંપરું2

અરુપરુ1

અવ્યય

  • 1

    અરુંપરું; આમ તેમ; આગળ પાછળ.

ગુજરાતી

માં અરુપરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરુપરુ1અરુંપરું2

અરુંપરું2

અવ્યય

  • 1

    અરુપરુ; આમ તેમ; આગળ પાછળ.