ગુજરાતી

માં અરરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરર1અરેરે2

અરર1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ચિંતા, દિલગીરી, દુઃખ બતાવનાર ઉદ્ગાર.

ગુજરાતી

માં અરરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અરર1અરેરે2

અરેરે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    અરર; અરે! ચિંતા; દિલગીરી, દુઃખ બતાવનાર ઉદ્ગાર.