અરુંપરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અરુંપરું

અવ્યય

  • 1

    અરુપરુ; આમ તેમ; આગળ પાછળ.

અરુપરુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અરુપરુ

અવ્યય

  • 1

    અરુંપરું; આમ તેમ; આગળ પાછળ.