અરોડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અરોડો

પુંલિંગ

  • 1

    આગલા વર્ષનાં રહી ગયેલાં કપાસનાં જડિયાં ફૂટી તે ઉપર નવો કપાસ થાય તે.