અલૂકે ફેરે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલૂકે ફેરે

અવ્યય

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી આ ફેરે.