ગુજરાતી

માં અલગની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અલગ1અલગું2અલંગ3અલંગ4

અલગ1

વિશેષણ

 • 1

  જુદું.

 • 2

  દૂર; છેટું.

ગુજરાતી

માં અલગની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અલગ1અલગું2અલંગ3અલંગ4

અલગું2

વિશેષણ

 • 1

  +અળગું.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  જુદું.

 • 2

  દૂર; છેટું.

મૂળ

सं. अलग्न

ગુજરાતી

માં અલગની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અલગ1અલગું2અલંગ3અલંગ4

અલંગ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઠાણ; ઘોડીની ઋતુદશા.

ગુજરાતી

માં અલગની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અલગ1અલગું2અલંગ3અલંગ4

અલંગ4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  દૂર; અલગ.