અલ્લાઈ કારખાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલ્લાઈ કારખાનું

  • 1

    અલ્લાને આશરે ચાલતું-રસળતું બેપરવા કામ; ગેરવ્યવસ્થા; ઓલિયા ખાતું.