અલ્લાની ગાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલ્લાની ગાય

  • 1

    રાંક ગરીબ સ્વભાવનું માણસ.